iran-sans
مسیر رشد برند شما

بازار یابی چیست؟ فروش چیست؟ و چگونه است؟

0 154

بازاریابی چیست؟

می دانیم اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا است، به عبارت دیگر آنچه در اقتصاد مبنا دارد عرضه وتقاضا می باشد و مابقی اصول بر این دو ستون استوار هستند و یافتن تقاضا برای عرضه اولین گام برای ایجاد یک کسب وکار به شمار می رود اگر بر ابتدای سطر برگردیم ودوباره بپرسیم که بازاریابی چیست؟ و آن را با رویکرد عرضه و تقاضا ببینیم بازاریابی پاسخ به ابهامات چگونگی تقاضا می باشد، پس می توان در پاسخ به سوال بازاریابی چیست؟ بیان نمود که یافتن و کشف تقاضا (میزان تقاضا ، محل تقاضا ، شکل تقاضا ، تقاضا کننده ها ) اصلی ترین پاسخ به بازاریابی است. در واقع وقتی یک شخص بازاریاب است می توان گفت که وی کاشف تقاضا می باشد . بازاریاب شخصی است که بازار مصرف یک محصول و مشتری یک محصول ، خصوصیات مشتری ، رفتار مشتری در مقابل ویژگی های محصول و… را می شناسد و در مقاطع مختلف این دانسته ها و شناخت ها را بروز می نماید . بروزآوری شناخت و اطلاعات در بازاریابی رکن اصلی را دارد استفاده از این اطلاعات و پردازش آنها تماما بر عهده بازاریاب و تیم بازاریابی نیست ولی قسمت عمده این اطلاعات توسط تیم بازاریابی پردازش می گردد و در اختیار دیگر واحدهای یک سازمان قرار می گیرد .

مطالب مرتبطی که شاید برای شما جالب باشد
1 از 7

فروش چیست؟

اگر بخواهیم در مبانی اقتصاد انطباقی بر فروش پیدا کنیم می توان گفت که فروش پاسخ مناسب به تقاضا و اجرای عملیاتی عرضه می باشد از آنجایی که فروش انواع گوناگونی دارد و به اشکال مختلف اجرا می شود به سوال فروش چیست؟ یک پاسخ کلی می توان گفت که شامل تمامی شکل های فروش باشد و آن هم ارائه خدمات و کالا در مقابل دریافت چیزی را به مشتری فروش می نامیم .

 

شکل اولیه و ساده فروش برای همه تجربه شده است که اگر شما خریدار باشید طرف دیگر فروشنده خواهد بود اینکه آنطرف دیگر (فروشنده ) شخصا به شما مراجعه کرده ، شما به او مراجعه نمودید، بدون رویت و حضور یکدیگر تبادل انجام شده و یا اشکال دیگر اجرا شده موجب می شود که فروش را در انواع مختلف بر این اساس طبقه بندی نماییم .

به هم تنیده شدن بازاریابی و فروش به گونه ای است که بازاریابی فعالیت زیر بنایی و اولیه وفروش فعالیتی هدف گونه و نهایی می باشد البته این دو در تمامی مقاطع فعالیت در یک بر هم کنش مثبت قرار دارند .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.