iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

کسب کار

ویدیو مارکتینگ،برترین روش بازاریابی

ویدیو مارکتینگ،برترین روش بازاریابی ویدیو مارکتینگ یکی از جریان‌های موفق سال ۲۰۱۶ بوده است. آمارها از موفقیت روند پیشرفت ویدیو مارکتینگ حکایت دارند. طبق تحقیقات انجام شده افراد پس از دیدن یک ویدیو در مورد محصول، ۶۴ تا ۸۵ درصد…