iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

کار آفرینی در نیوزلند

دیدگاه کشور های بزرگ به کارآفرینی

دیدگاه کشور های بزرگ به کارآفرینی کارآفرینی طبق تحقیات گروه برندزوی: پیتردراکر، پدر علم مدیریت،کار آفرین را کسی می داند که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی خودش شروع کند ،ارزش ها را تغییر دهد، در محیط اطراف تحول ایجاد کند و به…