iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

نمایشگاه کتاب

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران ۹۷

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران ۹۷ امسال نیز در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب واقع در مصلی امام خمینی تهران از ۱۲ اردیبهشت الی ۲۲ اردیبهشت  با شعار ꞌꞌ نه به کتاب نخواندن ꞌꞌ  یعنی باید در وقت و زمانی را در برنامه روزانه و هفتگی…