iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

مهارت فن بیان

بررسی رویکردهای اصلی در مذاکره

رویکرد برنده - بازنده یا رویکرد توزیعی این رویکرد همچنین به نام های روش رقابتی یا روش مطالبه ارزش شناخته می شود.این روش بر اساس این فرضیه که فقط یکی از طرفین می تواند برنده شود بنا شده است این رویکرد ویژگی های زیر را دارد:…

چگونه با هنر خوب گوش کردن در بازار کار موفق شویم؟

هنر خوب گوش کردن فن بیان(Rhetorical) فرق بین گوش دادن و شنیدن در چیست؟چگونه با گوش دادن به شخص مورد نظرمان احترام بگذاریم؟هنر گوش دادن مناسب چه تاثیراتی بر موقعیت شغلی ما ایجاد میکند؟ برداشت های ذهنی اشتباه قبل از گوش دادن ما در زندگی…