iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

شهر گردشگر

نمایشگاه بین المللی شهر گردشگر تهران برگزارشد

نمایشگاه بین المللی شهر گردشگر نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری است که در باغ ایرانی (( ماهان)) واقع در محل دائمی نمایشگاه های بزرگ بازاربزرگ ایران (ایران مال) برگزار شد.