iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

تلگرام

فیلترینگ تلگرام

صبح روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تمامی کاربران تلگرامی در کشورهایی نظیر:زوسیه، ایران، عراق، آمریکا، انگلیس با مشکل قطع تلگرام مواجه هستند که امکان دسترسی به تلگرام حتی با فیلتر شکن میسر نمی باشد. این در حالی است که پاول دوروف ،…

آیا تلگرام فیلتر شده است؟

با سلام بر کاربران سایت برندزوی. از صبح امروز تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۷ کاربران تلگرام با اختلالات روبرو شده و در نهایت منجر به قطع دسترسی به تلگرام شده است. تیم برندزوی با بررسی های به عمل امده از طریق توییتر پاول دوروف موسس و مدیر عامل…