iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

بازار خودرو

برجام و صنعت خودرو در ایران

برجام و خودروسازی ایران اثرات متقابل برجام و خودروسازی قبل از اینکه بخواهیم اثرات متقابل تاثیر معاهده برجام را بر صنعت خودروسازی بررسی نماییم لازم است که وضعیت کنونی و گذشته را از صنعت خودروسازی و همچنین معاهده برجام مشخص نماییم. صنعت…