iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

بازاریابی و فروش

ترویج فروش (Promoting sales)

اگر ترویج را در اصطلاح به معنای شناساندن و قبولاندن در نظر بگیریم در بازاریابی شناساندن را در مرحله آگاهی رسانی به مشتری (که می تواند قبل از عرضه عمومی محصول صورت گیرد) به انجام می‌رسانیم ولی قبولاندن در مرحله ای انجام می گیرد که عرضه عمومی…

7 رمز پنهان برای فروش موفق

ما دریافته ایم که هفت رمز پنهان برا فروش وجود دارد ، و ما از آن ها برای رشد بعضی از موفق ترین شرکت های تجاری در آمریکا استفاده می کنیم.ما همچنین از این رموز تحت عنوان مشاوره تجاری برای رشد شرکت های نخبه جهانی سود می بریم.

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ (Email Marketing) )یا بازاریابی ایمیلی یکی از انواع بازاریابی است که گاه به عنوان ابزاری برای بازاریابی مستقیم و گاه برای بازاریابی انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویدیو مارکتینگ،برترین روش بازاریابی

ویدیو مارکتینگ،برترین روش بازاریابی ویدیو مارکتینگ یکی از جریان‌های موفق سال ۲۰۱۶ بوده است. آمارها از موفقیت روند پیشرفت ویدیو مارکتینگ حکایت دارند. طبق تحقیقات انجام شده افراد پس از دیدن یک ویدیو در مورد محصول، ۶۴ تا ۸۵ درصد…