iran-sans
مسیر رشد برند شما

جلب احترام در برند سازی

Gaining Respect in Branding

اگر شخصیت یک برند بخشی از هویت آن به حساب آوریم به گونه‌ای که تاثیر متقابل هویت و شخصیت در یک نام تجاری تکمیل کننده از یک تصویر ذهنی مناسب مخاطب باشد در کنار آن ها جلب احترام برای یک برند و یک نام تجاری جزئی از ارکان زیربنایی آن نام تجاری خواهد بود

0 143

جلب احترام برای یک برند

 

در جلب احترام یک برند مورد نظر قرار می گیرد این است که اگر شخصیت یک برند بخشی از هویت آن به حساب آوریم به گونه‌ای که تاثیر متقابل هویت و شخصیت در یک نام تجاری تکمیل کننده از یک تصویر ذهنی مناسب مخاطب باشد در کنار آن ها جلب احترام برای یک برند و یک نام تجاری جزئی از ارکان زیربنایی آن نام تجاری خواهد بود

یک برند و یک نام تجاری وقتی در ذهن مشتری در جای درستی قرار گرفته است که حس مخاطب و مشتری نسبت به آن همراه با اعتماد باشد

مادر یک برند و یک نام تجاری محصولی را به مخاطب ارائه می دهیم این محصول ممکن است به شکل خدمات و یا به شکل یک کالای مورد نیاز برای مخاطب باشد این محصول ارائه شده توسط نام تجاری زمانی کارایی خود را به عنوان محصول یک برند خواهد داشت که مشتری در ذهن خود اینطور تصور نماید که با استفاده از محصول این برند دو چیز آید هم نخواهد شد اول: نیازی را که به محصول آن دارم برطرف می نمایم و دوم: اینکه در رفع این نیاز این برند تمامی جوانب را در نظر گرفته و به شکل کامل ارایه می گردد همچنین ارایه محصول در این برند حاوی این مفهوم ذهنی است که مشتری ما در سطح مشخصی از اجتماع قرار دارد و دیگران با دیدن محصول این برند خاص جایگاه مناسب و پرخوری را برای استفاده کننده آن در نظر می گیرند.

در مجموع آنچنان که ارایه محصول برای مخاطب مفید و ارزشمند است احساسی که از داشتن و یا در خدمت گرفتن محصول برند در ذهن ایجاد می نماید نیز بخشی جاناپذیر و اساسی در یک برند خواهد بود و سبب می گردد که مخاطب نسبت به آن نام تجاری و برند احترام (جلب احترام) به گونه ای خاص در نظر بگیرد.

عوامل بوجود آورنده احترام برای یک نام تجاری بسیار بسیار در هم تنیده با عوامل بوجود آورنده ذهنیت و تصویر برند می باشد.

جلب احترام

اصولا شکل ارایه و دقت نظر در ارکان هویتی و محصول حاوی این پیام به مخاطب خواهد بود که این مجموعه لایق احترام است و این حس مانند دیگر احساسات در یک اجتماع به دیگر افراد نیز منتقل می گردد و زمانی که مخاطب مشاهده می کند که مشتری یک برند در مالکیت محصول آن احساس احترام برای آن برند  به همراه دارد او نیز به عوامل بوجود آورنده آن جلب احترام توجه نموده و ذهنیتی مثبت در وی شکل می گیرد.

از جنبه دیگر جلب احترام یک صفت دوسویه است زمانی که یک برند و یک نام تجاری تمام جزئیات و شیوه ارائه محصول و خدمات خود را برمبنای تکریم مشتری قرار می‌دهند و به تمام جزئیات بگونه ای اهمیت می دهد که حاوی این پیام برای مخاطب و مشتری باشد که ما برای شما احترام ویژه ای قائل هستیم و به صورت واقعی آن را اجرا می نماید از سوی مشتری نیز این حس احترام به صورت متقابل شکل گرفته و برای آن برند قائل خواهد بود.

احترام آنقدر برای یک برند می تواند حیاتی باشد که در صورت عدم وجود آن در ذهن مخاطب برای یک نام تجاری به جرأت می‌توان گفت که آن مجموعه یک برند واقعی نیست و تصویری ناقص از خود نزد مخاطب دارد که برند و برند سازی خروجی و ماحصل آن تصویر ذهنی نخواهد بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.