iran-sans
مسیر رشد برند شما

ترویج فروش (Promoting sales)

promoting-sales

اگر ترویج را در اصطلاح به معنای شناساندن و قبولاندن در نظر بگیریم در بازاریابی شناساندن را در مرحله آگاهی رسانی به مشتری (که می تواند قبل از عرضه عمومی محصول صورت گیرد) به انجام می‌رسانیم ولی قبولاندن در مرحله ای انجام می گیرد که عرضه عمومی محصول صورت گرفته کانال های توزیع و ارائه محصول تثبیت شده (حداقل مشخص شده است) و نمایندگان فروش و رویه عملکرد آنها مشخص و قابل اجرا شده باشد و همچنین مکان مخاطب،قیمت محصول،بسته بندی و… تمام تکمیل شده و در مرحله نهایی قرار داشته باشد

0 115

ترویج فروش (Promoting sales )

یکی از رکن های اصلی بازاریابی ترویج فروش محصول در نزد مخاطب است.

اگر ترویج را در اصطلاح به معنای شناساندن و قبولاندن در نظر بگیریم در بازاریابی شناساندن را در مرحله آگاهی رسانی به مشتری (که می تواند قبل از عرضه عمومی محصول صورت گیرد) به انجام می‌رسانیم ولی قبولاندن در مرحله ای انجام می گیرد که عرضه عمومی محصول صورت گرفته کانال های توزیع و ارائه محصول تثبیت شده (حداقل مشخص شده است) و نمایندگان فروش و رویه عملکرد آنها مشخص و قابل اجرا شده باشد و همچنین مکان مخاطب،قیمت محصول،بسته بندی و… تمام تکمیل شده و در مرحله نهایی قرار داشته باشد

ترویج فروش

شناساندن محصول و یا خدمات  ( ترویج فروش ) می‌تواند بر ۲ گونه با شد ، اول محصول یا خدمات کاملاً جدید و ناشناخته و دوم شکل  که محصول و خدمات در آن شناخته شده است و ما محصول مشابه و یا خدمات مشابه ای را بعد از دیگران می‌خواهیم ارائه دهیم در هر دو گونه ترویج محصول لازم و ضروری است در نوع اول محصول و برند تولید کننده توأمان باهم (وزن ترویج فروش محصول و خدمات در آن بیشتر است ) شناسانده می گردد و در گونه دوم محصول برای مخاطب شناخته شده است و کار اصلی شناساندن برند تولید کننده و مزیت‌های ارایه شده از سوی این برند، وزن بیشتری را خواهد داشت.

در هر دو گونه زمانی که ما میخواهیم مزیت های محصول را به مشتری و مخاطب نشان دهیم می‌توانیم از روش ارائه نمونه محصول استفاده کنیم در این روش به مخاطب و مشتری هدف اجازه می دهیم که محصول و یا خدمات یک برند مشخص را آزمایش نموده و مزیت هایی را که نام تجاری ارائه دهنده آن بر آنها تأکید دارد و به عنوان ارزش افزوده برای مخاطب و مشتری در نظر گرفته است مورد قبول مخاطب قرار دهد (البته اگر محصول جدید و یا مزیت اضافه شده به محصول رایج در محدوده جذابیت برای آن مخاطب خاص قرار داشته باشد به عنوان مثال اگر محصول شما یک خوراکی با مزه خاص باشد ممکن است آن مزه برای یک مخاطب و مشتری بالقوه جذابیت نداشته باشد ولی برای مخاطب و مشتری دیگر جذاب باشد که در ارایه نمونه هر دو شکل آن رخ داده و از هم تمیز داده می شود)

یکی از اصلی ترین دلایل ارائه نمونه محصول به مخاطب می تواند این باشد که به مشتری بدون آنکه هزینه ای پرداخت کند اجرای صحیح تست و تصمیم‌گیری خواهد داد این مزیت برای مخاطب امروزی بسیار پر اهمیت بوده و قدرت انتخاب وی را تایید و تاکید می نماید.

ترویج فروش

ارائه محصول نمونه سرعت پیدا نمودن مخاطب و مخاطب هدف و مشتری هدف را بالا برده و دوره تصمیم گیری برای مصرف را کوتاهتر می نماید این مزیت سبب می شود که شرکت های بسیاری از این روش برای ارائه محصول و خدمات خود بهره برداری نمایند.

بسیار بسیار مهم خواهد بود که در ارائه نمونه محصول و خدمات به مشتری همه پارامترهای تاثیرگذار بر جلب نظر مخاطب مورد اهمیت واقع شده و به طرز صحیح اجرا گردد در غیر اینصورت ارائه نامناسب (ارائه نادرست ترویج فروش ) سبب می‌شود که نزد مخاطب و مشتری هدف مقاومت بر خرید ایجاد شده که از بین بردن آن به صرف زمان و هزینه گزافی خواهد بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.