iran-sans
مسیر رشد برند شما

بررسی رویکردهای اصلی در مذاکره

رویکرد برنده - بازنده یا رویکرد توزیعی این رویکرد همچنین به نام های روش رقابتی یا روش مطالبه ارزش شناخته می شود.این روش بر اساس این فرضیه که فقط یکی از طرفین می تواند برنده شود بنا شده است این رویکرد ویژگی های زیر را دارد:…

چرا ۹۰ درصد کسب‌وکارهای نوپا شکست می‌خورند؟

چرا ۹۰ درصد کسب‌وکارهای نوپا شکست می‌خورند؟ از هر ۱۰ کسب و کار جدید، ۹ مورد به شکست منجر می‌شود. با توجه به این حقیقت آیا ریسک شروع یک کسب و کار جدید را بپذیریم? پاسخ: اگر بدانیم دلیل شکست کسب و کارها چیست و عوامل ایجاد ریسک را حذف یا…