iran-sans
مسیر رشد برند شما

تجزیه و تحلیل SWOT مؤثر

Effective SWOT analysis

تجزیه و تحلیل SWOT یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک برای شناسایی و درک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات مؤثر بر یک کسب و کار است.

0 197

تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک برای شناسایی و درک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات مؤثر بر یک کسب و کار است.
در حقیقت، این ابزار بسیار انعطاف‌پذیر می‌باشد و زمانی که به درستی استفاده شود، می‌تواند به تصمیم‌گیری صحیح منجر گردد.

رئوس مطالب

تحلیل SWOT چیست؟

 تجزیه و تحلیل SWOT موثر
نقاط قدرت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات
انجام تجزیه و تحلیل SWOT
فهرست عوامل احتمالیSWOT
پیشبرد برنامه استراتژیک

تحلیل SWOT چیست؟

ممکن است، شما با جدول تجزیه و تحلیل SWOT آشنا باشید. واضح‌تر بگم، این تحلیل نیست! یک ابزار ثبت اطلاعات است، بنابراین شما می‌توانید تجزیه و تحلیل را بعدا انجام دهید.
تجزیه و تحلیل SWOT با جمع‌آوری اطلاعات در سازمان شروع و با تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل اطلاعات تفسیر شده در جدول مذکور به پایان می‌رسد.
علاوه بر این، تجزیه و تحلیل SWOT یک راه مفید برای جمع‌آوری تحلیل‌های محیط داخل از سازمان و همچنین با استفاده ازتحلیلPEST/ پنج اصل پورتر/ زنجیره ارزش پورتر محیط خارج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

تجزیه و تحلیل SWOT موثر

در اینجا مواردی که برای تجزیه و تحلیل SWOT ارایه شده است:

  • از تجزیه و تحلیل SWOT برای ارزیابی وضعیتی که در حال حاضر هستید و جایی که می‌خواهید به آن برسید (چشم انداز)، می‌توانید استفاده کنید.
  • در مورد نقاط قوت و ضعف خود واقع‌بین باشید
  • به ویژه بر روی نکات کلیدی مسائل متمرکز شوید

 

قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات

نقاط قوت و ضعف داخلی در کسب و کار قابل کنترل هستند. اما، فرصت‌ها و تهدیدات عوامل بیرونی هستند که اغلبه موارد، ما کنترلی بر آنها نداریم ولی بر کسب و کار ما تاثیر می‌گذارند.

  • قوت‌ها – ویژگی‌های مثبت درونی سازمان و یا وضعیتی هستند که در کنترل شما قرار دارند.
  • ضعف‌ها – باز عوامل داخلی در کنترل هستند، که ممکن است مانع نقاط قوت برای رسیدن به اهداف گردند.
  • فرصت‌ها – عوامل بیرونی هستند، که سازمان باید (یا می‌تواند) آنها را بسط دهد.
  • تهدیدات – عوامل بیرونی خارج از کنترل است که می‌توانند سازمان را در معرض خطر قرار دهند.

SWOT

انجام تجزیه و تحلیل SWOT

در حالت ایده‌آل، با برگزاری جلساتی از طریق طوفان ذهنی نسبت به شناسایی و بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با سازمان اقدام و نتایج را ثبت نمایید. هدف شناسایی و تعیین با اهمیت‌ترین موارد در این چهار دسته است.
همچنین، زمان زیادی را برای شناسایی و بررسی تلف نکنید. در جلسات طوفان ذهنی، هدف این است که ایده‌های مربوط به وضعیت فعلی کسب و کار را بدست آوریم.
در نهایت، با اهمیت‌ترین مسائل را مشخص کنید و سپس آنها را به اولویت‌بندی با توجه به جدول زیر در دسته‌ی خود قرار دهید.

فهرست عوامل احتمالیSWOT

 

عوامل داخلی
نقاط قوت نقاط ضعف
·      رهبری و مهارت‌های مدیریت

·      شایستگی‌های

·      منابع

·      حسن شهرت

·      کیفیت محصول یا خدمات

·      موقعیت بازار

·      ظرفیت

·      عدم رهبری و مهارت‌های مدیریت

·      عدم تسلط به مهارت‌های کلیدی

·      ضعف مالی

·      کیفیت پایین

·      شهرت کم

·      پراکندگی در تولید محصولات یا ارایه خدمات

عوامل خارجی
فرصت‌ها تهدیدات
·      رشد اقتصادی

·      محصولات یا خدمات جدید

·      رقبای ضعیف

·      تغییرات جمعیتی

·      تغییر در محیط سیاسی و اقتصادی

·      رشد بازار

·      تأثیرات جهانی

·      پیشرفت‌های تکنولوژی جدید

·      رکود اقتصادی

·      تازه واردان بازار

·      افزایش رقابت

·      رشد آهسته

·      تغییر در محیط سیاسی و اقتصادی

·      تهدید تکنولوژیک

·      گرمایش جهانی/ آب و هوا

·      تغییرات جمعیتی

 

پیشبرد برنامه استراتژیک

پس از تعیین با اهمیت‌ترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات برای مرحله بعدی تجزیه و تحلیل به سوالات زیر پاسخ دهید:

چگونه از فرصت‌های خود برای استفاده از نقاط قوت استفاده کنیم؟
چگونه نقاط ضعف خود را از جلوی فرصت‌ها برمی‌دارید؟
چطور ممکن است که نقاط قوت شما تهدیدات را تقلیل دهند؟
شما می‌توانید با کاهش نقاط ضعف خود، با تهدیدات مقابل کنید؟

همانطور که شما به این سؤالات پاسخ می‌دهید، شروع به درک عوامل محیطی خارج از سازمان که با آنها مواجه هستید کرده و چگونگی مقابله با آنها را خواهید آموخت. از این شناخت برای طرح‌ریزی برنامه اقدام استفاده خواهید کرد.

نتیجه

تجزیه و تحلیل SWOT در مورد استفاده از نقاط قوت خود، غلبه بر نقاط ضعف و بهره‌برداری از فرصت‌ها و مقابل با تهدیدات است.
علاوه بر این، در مورد شناسایی مهم‌ترین مسائل، تنظیم اولویت‌ها، ارزیابی گزینه‌ها و اقدامات متناسب می‌باشد.
همه اینها می‌بایست در جهت ارتقاء سازمان در برابر مشتری صورت گیرد.
بنابراین شما می بینید، خروجی تجزیه و تحلیل SWOT، صرفا یک ماتریس یا جدول نیست، بلکه یک گزارش مختصریست که شامل اهداف و فعالیت‌های مشخصی می‌باشد، که می‌بایست به مسئولین اجرا ارایه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.