iran-sans
مسیر رشد برند شما
برندسازی

برندسازی

برند پارامتری ذهنی و فیزیکی است که دارای خصوصیات یکپارچه می باشد. جنبه ذهنی آن نزد مخاطب یا مشتری است و جنبه فیزیکی آن در محصول و یا خدمات نهفته است .

اصلی ترین خصوصیات پایه ای یک برند عبارتند از هویت و آگاهی ، تمایز ، اعتماد و ارزش های آن می باشد .

برند سازی نیازمند ابزارهایی است که بتواند خصوصیات اصلی یک برند را پوشش دهد، این ابزارها و چگونگی استفاده از آن سبب می شود که یک برند در نزد مشتری به میزان مشخصی از محبوبیت دست یابد.

همانطور که از مفهوم کلمه برند سازی بر می آید این پارامترها ترکیبی و ساختنی است به گونه ای که اِلمان های آن یکدیگر را پوشش داده و تقویت نمایند همچنین ساخت این مفهوم نیاز به بستر سازی و تسطیح نسبت به هدف دارد.

نتایج حاصله از برند سازی همانند همه مفاهیم دیگر که نیل به هدف را نیازمند هستند به مقیاس نسبی در دستیابی به اهداف مورد سنجش قرار می گیرند و این سنجش و شاخصه های آن از ابتدای شروع فرایند برند سازی می بایست مد نظر قرار گرفته و در مقاطع خاص (که عموما زمان تغییر خواسته و یا ناخواسته در خصوصیات اصلی برند می باشد ) می بایست مورد بازنگری و بهینه سازی قرار گیرد.

به عبارت دیگر بواسطه اینکه روند بازار تاثیر مستقیم بر روی برند دارد یک توسعه مناسب برای برند بازنگری در مسیر و اجرا با حفظ شاکله اصلی یک برند قابل پیش بینی است ، البته گاها مشاهده می گردد حفظ یک برند بدون تغییر در ساختار اصلی نیز ممکن نمی باشد که عموما این شکل از تغییرات نادر بوده و در صورتی که بنیان یک برند سست باشد رخ خواهد داد.

ما در برندزوی همراه شما هستیم تا با استفاده از ابزار مناسب در برند سازی با در نظر گرفتن خصوصیات کسب و کار شما و همچنین بازار هدف برند شما را در دستیابی به جایگاه مناسب نزد مشتری و نهایتا رسیدن به اهداف کسب و کاری یاری نماییم

برند و ساختارآن اساسا آن چیزی است که مخاطب در ذهن خود متصور می گردد و برای رسیدن به ذهنیت و تصویر مناسب از برند نزد مخاطب می توان با بهره گیری از این ۱۰ گام مقصود برند سازی را به سرانجام رسانید.