iran-sans
مسیر رشد برند شما

نمادسازی در برندسازی

0 191

نماد سازی در برند سازی چه کاربردی دارد؟
در برندسازی پارامترهای گوناگونی اهمیت پیدا می کند که معمولاً در بازاریابی و فروش به آنها کمتر توجه پیدا می‌کنیم، این پارامتر هایی که اشاره شد خصوصیاتی دارند به صورت مشترک که معمولاً همه آنها پارامترهای اثرگذار بر ذهن و فکر مشتری و مخاطب است،برند سازی به صورت عمیق و پیوسته در حال انجام فعالیتهایی است که نتیجه آن فعالیتها شکل گیری مناسب و هدفمند ذهنیت مشتری و مخاطب در خصوص برند و شرکت در حال برندسازی خواهد شد
این رویکرد که در برندسازی برای چه و به چه دلیل نگاه ویژه به ذهن و فکر مخاطب و مشتری می گردد اساساً تفاوت بین بازاریابی و برندسازتلقی می‌شود اگر به ارکان تشکیل دهنده هویت برند توجه نماییم مواردی که موجب ایجاد ذهنیت مناسب و هدفمند در مخاطب و مشتری می شوند تعداد بیشتری از ارکان یک برند را تشکیل می‌دهند در مقایسه با مواردی که به صورت فیزیکی و قابل لمس در یک برند و نام تجاری دیده می‌شود.
همچنین مشخصه برند آن چیزیست که مشتری و مخاطب از برند و نام تجاری شما متصور می گردد در نهایت در مشخصه های برند نیز عواملی را که سبب می شود مشتری و مخاطب به صورت عام نام تجاری را به عنوان یک برند در ذهن خود نگه دارند بررسی نمودیم .
در این نوشتار می‌خواهیم یکی از پارامترهای را که در برندسازی موثر و کارآمد است بیشتر مورد بحث و بررسی قرار دهیم نمادسازی در برندسازی یکی از عوامل مهمی است که در رسیدن به برندسازی در مفهوم کسب و کار کمک شایانی می تواند انجام دهد.

کارکرد نمادها و نمادسازی
نمادها در ذهن مخاطبین و عامه مردم به صورت غیرقابل انکاری در ضمیر ناخودآگاه آنها فعال بوده و یکی از عواملی است که مغز انسان ها با کمک آن دسته بندی و چگونگی ذخیره اطلاعات اجتماعی را به انجام می رساند به این ترتیب که نماد یا سمبول به صورت مجموعه ای از خصوصیات تعریف شده و مشخص و شفاف و قابل درک برای مغز ما دسته بندی و ذخیره شده است به عبارت دیگر مغز برای دسته بندی مناسب خصوصیات آنها را به یک نماد و یک سمبل درخور ارتباط داده و تداعیات ذهنی را به سرعت از این طریق تصویر سازی نموده و متصور می گردد
هر زمان که از خصوصیات یک نماد و برند صحبت به میان می‌آید و یا چند خصوصیات مرتبط با یک نماد به ذهن و فکر یک مخاطب می رسد آن نماد در ذهن تداعی شده و دیگر خصوصیاتی را که در آن نماد برای خود ذخیره سازی نموده است به سرعت تصور می گردد
این روش ذخیره سازی اطلاعات در مغز تقریباً به صورت کلی برای تمامی افراد صادق بوده و جهت سهولت به دسته بندی ایجاد تداعیات مناسب در مغز ما استفاده میگردد
دقیقاً آنچه را که برندسازی در اهداف خود دارد را نمادسازی به صورت کاملاً مشخص و قابل لمس ارائه می نماید

ذهنیت در یک نماد

برندسازیبه این جمله توجه نمایید
«نماد تیم ملی فوتبال ایران یوز ایرانی است»
با دیدن جمله بالا خصوصیاتی از یوز ایرانی را درزه تداعی خواهیم نمود و این همان معجزه نمادسازی در برندسازی می باشد.
شما با نشان دادن یک نماد خصوصیاتی از آن را به برند مورد نظر خود نسبت می دهید بدون آنکه بخواهید تلاش مستمر و لازم را برای آنکه عملاً به کار ببرید و یا صرف هزینه و زمان زیادی را انجام داده باشید نماسازی معمولاً با اهداف ثانویه ای نیز همراه می گردد این اهداف ثانویه در واقع کمک می کند که کارکرد اجتماعی برند معنا و مفهوم خود را یافته و به آنچه که در نظر دارد نزد اجتماع به آن دست یابد، نزدیک نزدیکتر گردد.

برندسازیاگر بخواهیم جملات بالا را در یک نماد نمونه تشریح نماییم می توانیم ببینیم چگونه یوزایرانی نماد تیم ملی فوتبال با خصوصیات جنگندگی، تلاش ،مقاومت، و چندین خصوصیات مشابه که در ذهن ما تداعی می‌شود را به تیم‌ملی فوتبال ارتباط می دهد و چگونه این ارتباط در ذهن ما شکل می گیرد و در این منمونه همچنین هدف ثانویه را نیز دنبال می نماییم که همانا حمایت از بقای نسل این حیوان زیبا و دوست داشتنی است به عبارت دیگر  کمک می کند که مردم و مخاطبین فوتبال عللوه براینکه خصوصیات یوز ایرانی را به تیم ملی فوتبال در ذهن خود اضافه می نمایند به این نکته نیز توجه داشته باشند که این موجود زیبا با این خصوصیات دوست داشتنی در حال انقراض نسل است و لازم است که به آن توجه بیشتری نمود تا بتواند ادامه بقا داشته باشد.

پس نمادسازی در برندسازی و استفاده هوشمند از نمادها کمک می‌کند که آنچه را که هدف قرار داده ایم در ذهن مخاطب با استفاده از تداعی گر ها به آنها نزدیک شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.