iran-sans
مسیر رشد برند شما

جلب احترام در برند سازی

اگر شخصیت یک برند بخشی از هویت آن به حساب آوریم به گونه‌ای که تاثیر متقابل هویت و شخصیت در یک نام تجاری تکمیل کننده از یک تصویر ذهنی مناسب مخاطب باشد در کنار آن ها جلب احترام برای یک برند و یک نام تجاری جزئی از ارکان زیربنایی آن نام تجاری…

استراتژی رقابتی اصلی مهم در بازاریابی

از دیدگاه پورتر استراتژی ها این امکان را به سازمان می دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرد. آن ها عبارتند از : رهبری در هزینه ها، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات، و در نهایت متمرکز کردن توجه بر محصولات و خدماتی…

ترویج فروش (Promoting sales)

اگر ترویج را در اصطلاح به معنای شناساندن و قبولاندن در نظر بگیریم در بازاریابی شناساندن را در مرحله آگاهی رسانی به مشتری (که می تواند قبل از عرضه عمومی محصول صورت گیرد) به انجام می‌رسانیم ولی قبولاندن در مرحله ای انجام می گیرد که عرضه عمومی…

انواع مذاکره

انواع مذاکره . دو نوع مذاکره داریم.هریک از آنها هدف و نتیجه مطلوب منفاوتی دارند.مشکل اینجا است که فرد مذاکره کننده در بسیاری از مواقع،انواع مختلف مذاکره را با یکدیگر اشتباه می گیرند و این امر سبب بروز نتایج منفی و تأسف باری خواهد شد.

جشنواره بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی ( elecomp ) ، مخفف کلمه electronic,computer & e-commerce نمایشگاهی در رابطه با الکترونیک ، رایانه و تجارت الکترونیک است که هر سال در تهران و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران زیر نظر شرکت سهامی نمایشگاه های…