iran-sans
مسیر رشد برند شما

علیرضا دهنویی متولد سال ۱۳۵۳ در تهران، دانش آموخته مهندسی مکانیک و تحصیلات تکمیلی در مدیریت اجرایی و بازاریابی و فروش و برند سازی هستم.

از سال ۸۰ در زمینه های مختلف تولید، بازاریابی، فروش و برند سازی مشغول به فعالیت به طور مستمر می باشم.

مختصری از فعالیتها:

طرح ریزی سیستمهای اجرایی تولید و طراحی خط تولید

ایجاد بهره وری و افزایش راندمان خطوط تولید

مهندسی ارزش در زنجیره تامین و فروش محصول

تحقیقات بازار و نیاز سنجی بازار

(M.P) طراحی برنامه بازاریابی

(B.P –F.S) طراحی برنامه کسب وکار و امکانسنجی راه اندازی کسب وکار

طراحی و برنامه ریزی نمایشگاه، روابط عمومی و افزایش رضایت مشتری

برنامه ریزی، تشکیل و آموزش تیم فروش و بازاریابی

برند سازی و برنامه های مربوط به آگاهی رسانی و اعتماد سازی و خلق ارزش در برند

IMCBPیکپارچه سازی فعالیتهای بازاریابی و فروش و برند سازی